Nhờ chép kinh mà thoát cực hình địa ngục

Chia sẻ :

Sau khi lễ Phật thì thân thể Dịch Đức khỏe mạnh như xưa. Mỗi ngày anh chí thành viết hai bộ Kinh nói trên để ấn tống. Cả nhà sau đó đều theo gương anh ăn chay và niêm Phật rất tinh cần.

Chia sẻ :
Sau khi lễ Phật thì thân thể Dịch Đức khỏe mạnh như xưa. Mỗi ngày anh chí thành viết hai bộ Kinh nói trên để ấn tống. Cả nhà sau đó đều theo gương anh ăn chay và niêm Phật rất tinh cần.

Triều nhà Minh niên hiệu Vạn Lịch, Chánh Côn theo chú là Lâm Đường đến chùa Vạn Đức học hỏi Phật pháp, lại tham phỏng với Phổ Môn Đại Sư nên có chổ tỉnh ngộ, phát tâm quy y Tam Bảo, chuyên tu Tịnh nghiệp.

Chánh Côn là thầy giáo, ngoài giờ dạy học, thường khuyên nhủ học trò nên trường trai và niệm Thánh hiệu Tây phương A Di Đà Phật. Trong số học trò này, Dịch Đức là người có tâm tín kính sâu dày, nên phát nguyện chép Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni 50 quyển, Kinh Kim Cang 30 bộ.

Vào ngày 29 tháng 5, Dịch Đức tắm nơi suối Cẩm Khê, bị bạo bệnh chết. Mọi người khiêng xác về nhà thì tử thi đang nằm trên giường bổng có thần nhập xác cất tiếng nói:

Ta đây chính là Hộ pháp thần, hầu phía Tả đức Phật. Dịch Đức nhân vì đời trước làm quan, giết lầm nhiều người nên đã bị oan hồn bắt vào Minh phủ. Do Ông ấy có thiện niệm, thờ Phật kính thành, và chép Kinh nên Ta đến đây đặc biệt ủng hộ. Chánh Côn, nhà ngươi nên vì Dịch Đức mà niệm Phật tụng Kinh, đợi đến ngày mùng bảy sẽ hoàn hồn, để viết Kinh thù đáp bổn nguyện, nương nhờ công đức ấy mà oan hồn của các quỷ được siêu thăng.

Nhờ chép kinh mà thoát cực hình địa ngục
Nhờ chép kinh mà thoát cực hình địa ngục

Chép kinh Địa Tạng, khối u ở cổ liền biến mất

Hộ Pháp nói mấy lời trên rồi bảo rằng: “Ta đi đây!”

Đến ngày thứ bảy, quả nhiên Dịch Đức sống lại, tự đấm lưng mình kêu la bị té rất đau. Chú của Đức hỏi nguyên cơ thì Đức đáp: “Lúc cháu tắm suối Cẩm Khê thì thấy hai người cầm thẻ bài đến gọi, cháu theo hai người ấy đi một hồi lâu thì đến chốn bảo điện rất trang nghiêm, thấy có tấm bảng đề là “Diêm La Điện”. Trong ấy có Diêm Vương ngự nơi bàn án.

Con vừa đến thì thấy có vô số quỷ đầu trâu mặt ngựa, đua nhau đến trước đánh con tới tấp như mưa. Trong tâm con nghĩ mình là Phật tử ăn chay niệm Phật nên gặp cảnh khổ đau này thì phải an nhẫn.

Tiếp đó Con bổng nhiên nhớ lại đời trước làm một vị tướng quân đã lầm giết hại sanh mạng của 800 người, ác nghiệp đã gây thì khi quả báo thuần thục phải trả. Lúc ấy, Con khóc lóc tỏ bày với Diêm Vương vì việc triều đình mà lầm lẩn gây tội nghiệp như thế.

Diêm Vương hiện vẻ giận dữ bảo rằng: “Tội này đáng phải nấu trong dầu sôi”.

Nói dứt lời thì có quỉ tốt, thân xanh mặt lửa khiêng một chảo dầu to, sôi sùng sục đến. Nhóm quỉ tốt áp đến trói Con toan ném vào chảo thì trước điện bổng phóng đến một đường kim quang làm tan biến cảnh tối tăm, Con nhìn lên thì thấy cảnh tượng sáng rỡ, Vi Đà Tướng Quân và Quan đế Thánh Quân đứng ở không trung.

Vi Đà cầm bảo xử nhảy vào chảo dầu sôi, tự nhiên trong chảo dầu, hoa sen mọc đầy trong chảo. Diêm Vương nhìn thấy tức khắc rời khỏi tòa, chí thành chấp tay đảnh lễ và ra lệnh phóng thích Con về, bảo hai người bịt khăn vàng đưa đi đường, đi qua núi Tuấn Lãnh thì người bịt khăn vàng xô Con té xuống nên tỉnh dậy.

Tỉnh lại thì thấy lưng bị đau, Chánh Côn nghe xong thì vui mừng đỡ cháu đến trước Phật đài lễ tạ Phật, Bồ Tát Vi Đà và Quan Đế. Sau khi lễ Phật thì thân thể Dịch Đức khỏe mạnh như xưa. Mỗi ngày anh chí thành viết hai bộ Kinh nói trên để ấn tống. Cả nhà sau đó đều theo gương anh ăn chay và niêm Phật rất tin cần.

Trích Tân biên Quan Âm linh cảm lục.

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Những nhóm tà đạo này nắm bắt được tâm lý tham cầu của mọi người, lấy đó dẫn dụ, để rồi cuối cùng khiến cho bao người thân tàn ma dại, bao gia đình nhà tan cửa nát, xã hội rối ren tán loạn.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Những nhóm tà đạo này nắm bắt được tâm lý tham cầu của mọi người, lấy đó dẫn dụ, để rồi cuối cùng khiến cho bao người thân tàn ma dại, bao gia đình nhà tan cửa nát, xã hội rối ren tán loạn.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Sau cuộc nói chuyện dài gần 45 phút, tôi đến nhà của Phúc và xem tình trạng của mẹ Phúc thì biết rằng cô ấy thật sự bị dính ngải. Nhưng tôi không nói ra điều này, vì gia đình Phúc không tin chuyện bùa ngải.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Sau cuộc nói chuyện dài gần 45 phút, tôi đến nhà của Phúc và xem tình trạng của mẹ Phúc thì biết rằng cô ấy thật sự bị dính ngải. Nhưng tôi không nói ra điều này, vì gia đình Phúc không tin chuyện bùa ngải.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Tự biết đời trước mình có nợ oan trái với người bạn đó. Nên ở trước tượng Phật ông trang trọng thắp hương lễ bái. Mỗi ngày tụng một bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho anh ta. Còn phát nguyện học theo Bồ Tát Địa Tạng trợ giúp cho cha mẹ anh ta.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Tự biết đời trước mình có nợ oan trái với người bạn đó. Nên ở trước tượng Phật ông trang trọng thắp hương lễ bái. Mỗi ngày tụng một bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho anh ta. Còn phát nguyện học theo Bồ Tát Địa Tạng trợ giúp cho cha mẹ anh ta.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Khi Hòa thượng khai thị, con rắn giống như nghe hiểu hết, khóa giảng kinh kết thúc, nó bò đi. Từ đó, mỗi lần chùa có khóa giảng, con rắn đều vào nghe pháp rất đúng ngày, khi nghe giảng đến “giới sát”, thì nó lộ vẻ đã rất hiểu và lãnh hội.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Khi Hòa thượng khai thị, con rắn giống như nghe hiểu hết, khóa giảng kinh kết thúc, nó bò đi. Từ đó, mỗi lần chùa có khóa giảng, con rắn đều vào nghe pháp rất đúng ngày, khi nghe giảng đến “giới sát”, thì nó lộ vẻ đã rất hiểu và lãnh hội.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Theo Minh Tường Ký: Thời nhà Đường có Dương Sư Thao là người làng Đông Dương – Huyện Lễ Tuyền – Ung Châu. Vào đầu thời Đường Trinh Quán nhậm chức Tư trúc giám. Sau vì việc chung nên chuyển đến nhậm chức Huyện úy huyện Lam Điền.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Theo Minh Tường Ký: Thời nhà Đường có Dương Sư Thao là người làng Đông Dương – Huyện Lễ Tuyền – Ung Châu. Vào đầu thời Đường Trinh Quán nhậm chức Tư trúc giám. Sau vì việc chung nên chuyển đến nhậm chức Huyện úy huyện Lam Điền.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Khi kể lại chuyện này, bác Kế cảm động nước mắt tuôn trào nói: “Phật pháp thật nhiệm mầu, câu Thánh hiệu ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ thật không thể nghĩ bàn”! Nhờ công đức tu tập mà bác chuyển hóa con trai hư hỏng trở thành Phật tử, biết ăn chay, tinh tấn tu học.

Tài liệu và sách 🞄 22/03/2023

Khi kể lại chuyện này, bác Kế cảm động nước mắt tuôn trào nói: “Phật pháp thật nhiệm mầu, câu Thánh hiệu ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ thật không thể nghĩ bàn”! Nhờ công đức tu tập mà bác chuyển hóa con trai hư hỏng trở thành Phật tử, biết ăn chay, tinh tấn tu học.