Chú trọng nâng cao việc tu học cho Phật tử

Chia sẻ :

Nâng cao chất lượng trong các hình thức sinh hoạt cũng chính là phương thức tăng trưởng niềm tin, trí tuệ cho Phật tử để làm cho đạo Phật ngày càng lan tỏa, vững mạnh.

Chia sẻ :
Nâng cao chất lượng trong các hình thức sinh hoạt cũng chính là phương thức tăng trưởng niềm tin, trí tuệ cho Phật tử để làm cho đạo Phật ngày càng lan tỏa, vững mạnh.

Theo Đại đức Thích Tuệ Minh, Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An:

Sinh hoạt tu học thông qua các hình thức nghe giảng, học giáo lý, thực tập thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, phóng sinh, từ thiện… được xem là các hoạt động chủ yếu có tác động trực tiếp đến quá trình nhận thức, thay đổi hành vi, suy nghĩ, tu tập của mỗi Phật tử.

Đại đức Thích Tuệ Minh, Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An

Vì vậy, theo tôi, nâng cao chất lượng trong các hình thức sinh hoạt cũng chính là phương thức tăng trưởng niềm tin, trí tuệ cho Phật tử để làm cho đạo Phật ngày càng lan tỏa, vững mạnh.
Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức sinh hoạt các đạo tràng Phật tử vẫn còn một số hạn chế như một số cơ sở tự viện, một vài giảng sư khi tổ chức sinh hoạt đạo tràng không tuân theo truyền thống thuần túy của đạo Phật mà lại chạy theo xu hướng mạng xã hội, ít nhiều gây những phản cảm trái chiều, tạo dư luận không mấy thiện cảm… Một số chùa lại không duy trì sự sinh hoạt thường xuyên, hoặc chưa quan tâm việc tổ chức các hoạt động hay các hình thức sinh hoạt tu học cho Phật tử.
Do đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cho tín đồ của Phật giáo, mong rằng các cơ sở tự viện khi tổ chức sinh hoạt đạo tràng cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của Hiến chương GHPGVN và nội quy sinh hoạt của ban ngành trực thuộc; bám sát các nội dung đã được thống nhất.
Trụ trì các tự viện phải là người chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt tu học, hướng đạo cho Phật tử. Việc đào tạo giảng sư thuyết giảng cần chú trọng về cả nội dung và hình thức truyền đạt. Nâng cao trình độ tu học của Phật tử thông qua những định hướng cụ thể để xây dựng một đội ngũ có năng lực, có chánh kiến nhất định trong việc hộ trì Tam bảo.

 

Theo phatgiao.org.vn

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Giảng kinh 🞄 22/03/2023

12 nhân duyên là phần giáo lý quan trọng đã từng được Đức Phật đề cập đến khá nhiều trong các kinh Tây Tạng. Vậy phần giáo lý này có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Giảng kinh 🞄 22/03/2023

12 nhân duyên là phần giáo lý quan trọng đã từng được Đức Phật đề cập đến khá nhiều trong các kinh Tây Tạng. Vậy phần giáo lý này có ý nghĩa quan trọng như thế nào?